Σχετικά με το έργο

Ο διαδικτυακός κόμβος σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου:

Τεκμηρίωση υλικού και δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και δικτυακής πύλης για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξη».

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξη» τόσο για ερευνητικούς / εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και για λόγους προβολής της περιοχής μέσα από την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων και την οργάνωση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας. Η αξία του έργου κρίνεται ανεκτίμητη στο πλαίσιο της προβολής και διάσωσης της πολιτιστικής παράδοσης.

Οι βασικοί άξονες του έργου σχετικά με τη διαδικασία ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής εστιάζουν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

  • Καταγραφή - Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση - Προβολή ηχητικών ντοκουμέντων και αρχείων (μπομπίνες) από το 1961 έως το 1975 και αφορούν διάφορες εκδηλώσεις του Αναγνωστηρίου (Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, οπερέτες κ.λ.π).
  • Καταγραφή - Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση - Προβολή ηχητικών ντοκουμέντων και αρχείων μαγνητοταινών, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από το 1975 έως και το 2000.
  • Καταγραφή - Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση - Προβολή βιντεοταινιών (Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, οπερέτες, ομιλίες, εκδηλώσεις κ.λ.π) .
  • Καταγραφή - Ψηφιοποίηση - Τεκμηρίωση - Προβολή επιλεγμένων βιβλίων και χειρογράφων αρχείων από τη βιβλιοθήκη του Αναγνωστήριου (από το 1700, το 1800, χειρόγραφα κείμενα και παρτιτούρες).